польский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Официально, очень вежливо
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Официально, вежливо
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Официально, прямо
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Płatne przy odbiorze.
Официально, прямо
Ödenecek toplam miktar ...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Официально, прямо
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Официально, очень вежливо
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Официально, вежливо
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Официально, вежливо
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Официально, вежливо
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Официально, прямо
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Официально, прямо
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Официально, прямолинейно
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Официально, прямолинейно
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Официально, вежливо