итальянский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Официально, очень вежливо
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Официально, вежливо
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Официально, прямо
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Официально, прямо
Ödenecek toplam miktar ...
Il totale dovuto è...
Официально, прямо
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Официально, очень вежливо
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Официально, вежливо
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Официально, вежливо
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Официально, вежливо
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Официально, прямо
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Официально, прямо
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Официально, прямолинейно
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Официально, прямолинейно
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Официально, вежливо