английский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
For my services I kindly request the following payment…
Официально, очень вежливо
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Please find enclosed invoice no. … for …
Официально, вежливо
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
The pro forma invoice will be faxed.
Официально, прямо
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Payable immediately after the receipt of the goods.
Официально, прямо
Ödenecek toplam miktar ...
The total amount payable is…
Официально, прямо
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
It is our company policy to invoice only in Euros.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
May we remind you that your payment for...is overdue.
Официально, очень вежливо
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Официально, вежливо
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Официально, вежливо
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Официально, вежливо
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Our records show that the invoice still has not been paid.
Официально, прямо
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Please send your payment promptly.
Официально, прямо
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
We have not yet received payment for…
Официально, прямолинейно
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Официально, прямолинейно
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Официально, вежливо