турецкий | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Официально, очень вежливо
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Официально, вежливо
Мы пришлем вам счет по факсу
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Официально, прямо
Оплата сразу после доставки товара
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Официально, прямо
Общая сумма...
Ödenecek toplam miktar ...
Официально, прямо
Мы выписываем счета только в евро
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Официально, очень вежливо
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Официально, вежливо
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Официально, вежливо
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Официально, вежливо
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Официально, прямо
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Официально, прямо
Мы еще не получили оплату за...
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Официально, прямолинейно
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Официально, прямолинейно
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Официально, вежливо