нидерландский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Официально, очень вежливо
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Официально, вежливо
Мы пришлем вам счет по факсу
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Официально, прямо
Оплата сразу после доставки товара
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Официально, прямо
Общая сумма...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Официально, прямо
Мы выписываем счета только в евро
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Официально, очень вежливо
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Официально, вежливо
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Официально, вежливо
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Официально, вежливо
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Официально, прямо
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Официально, прямо
Мы еще не получили оплату за...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Официально, прямолинейно
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Официально, прямолинейно
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Официально, вежливо