чешский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Официально, очень вежливо
Vă rog să aveți în vedere factura cu numărul ... atașată prezentei pentru ...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Официально, вежливо
Va fi trimisă prin fax factura pro forma.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Официально, прямо
A se achita imediat după primirea bunurilor.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Официально, прямо
Suma totală de plată este...
Celková splatná částka je...
Официально, прямо
Conform politicii companiei facturarea se face doar în Euro.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Vă reamintim faptul că termenul pentru achitarea ... a fost depășit.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Официально, очень вежливо
Vă reamintim faptul că factura este încă neachitată.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Официально, вежливо
Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu am primit încă o confirmare pentru plata facturii.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Официально, вежливо
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Официально, вежливо
Din datele noastre reiese faptul că factura nu a fost încă achitată.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Официально, прямо
Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Официально, прямо
Încă nu am încasat suma pe care ne-o datorați pentru...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Официально, прямолинейно
Departamentul nostru comercial vă poate elibera actele de livrare doar după ce va primi o copie a confirmării de plată.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Официально, прямолинейно
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Официально, вежливо