французский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
Merci de régler le montant suivant...
Официально, очень вежливо
Vă rog să aveți în vedere factura cu numărul ... atașată prezentei pentru ...
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Официально, вежливо
Va fi trimisă prin fax factura pro forma.
La facture pro forma sera faxée.
Официально, прямо
A se achita imediat după primirea bunurilor.
Réglable directement après réception des biens.
Официально, прямо
Suma totală de plată este...
La montant total à payer est de...
Официально, прямо
Conform politicii companiei facturarea se face doar în Euro.
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Vă reamintim faptul că termenul pentru achitarea ... a fost depășit.
Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Официально, очень вежливо
Vă reamintim faptul că factura este încă neachitată.
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Официально, вежливо
Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu am primit încă o confirmare pentru plata facturii.
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Официально, вежливо
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Официально, вежливо
Din datele noastre reiese faptul că factura nu a fost încă achitată.
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Официально, прямо
Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede.
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Официально, прямо
Încă nu am încasat suma pe care ne-o datorați pentru...
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Официально, прямолинейно
Departamentul nostru comercial vă poate elibera actele de livrare doar după ce va primi o copie a confirmării de plată.
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Официально, прямолинейно
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Официально, вежливо