русский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Официально, очень вежливо
Vă rog să aveți în vedere factura cu numărul ... atașată prezentei pentru ...
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Официально, вежливо
Va fi trimisă prin fax factura pro forma.
Мы пришлем вам счет по факсу
Официально, прямо
A se achita imediat după primirea bunurilor.
Оплата сразу после доставки товара
Официально, прямо
Suma totală de plată este...
Общая сумма...
Официально, прямо
Conform politicii companiei facturarea se face doar în Euro.
Мы выписываем счета только в евро
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Vă reamintim faptul că termenul pentru achitarea ... a fost depășit.
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Официально, очень вежливо
Vă reamintim faptul că factura este încă neachitată.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Официально, вежливо
Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu am primit încă o confirmare pentru plata facturii.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Официально, вежливо
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Официально, вежливо
Din datele noastre reiese faptul că factura nu a fost încă achitată.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Официально, прямо
Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Официально, прямо
Încă nu am încasat suma pe care ne-o datorați pentru...
Мы еще не получили оплату за...
Официально, прямолинейно
Departamentul nostru comercial vă poate elibera actele de livrare doar după ce va primi o copie a confirmării de plată.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Официально, прямолинейно
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Официально, вежливо