чешский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Официально, очень вежливо
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Официально, вежливо
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Официально, прямо
Płatne przy odbiorze.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Официально, прямо
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Celková splatná částka je...
Официально, прямо
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Официально, очень вежливо
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Официально, вежливо
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Официально, вежливо
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Официально, вежливо
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Официально, прямо
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Официально, прямо
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Официально, прямолинейно
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Официально, прямолинейно
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Официально, вежливо