нидерландский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Официально, очень вежливо
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Официально, вежливо
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Официально, прямо
Płatne przy odbiorze.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Официально, прямо
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Официально, прямо
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Официально, очень вежливо
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Официально, вежливо
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Официально, вежливо
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Официально, вежливо
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Официально, прямо
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Официально, прямо
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Официально, прямолинейно
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Официально, прямолинейно
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Официально, вежливо