немецкий | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Für meine geleisteten Dienste erlaube ich mir, folgenden Betrag in Rechnung zu stellen...
Официально, очень вежливо
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Beigefügt finden Sie Rechnung Nr. ... für...
Официально, вежливо
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Wir werden Ihnen die Pro-forma-Rechnung zufaxen.
Официально, прямо
Płatne przy odbiorze.
Sofort fällig nach Wareneingang.
Официально, прямо
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Der Gesamtbetrag beläuft sich auf...
Официально, прямо
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Gemäß unserer geschäftlichen Richtlinie rechnen wir ausschließlich in Euro ab.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie mit Ihrer Zahlung für ... in Verzug sind.
Официально, очень вежливо
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Hiermit möchten wir Sie daran erinnern, dass die oben genannte Rechnung noch nicht beglichen worden ist.
Официально, вежливо
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Laut unseren Unterlagen haben wir bislang noch keinen Zahlungseingang für oben genannte Rechnung verzeichnen können.
Официально, вежливо
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Rechnung innerhalb der nächsten Tage begleichen würden.
Официально, вежливо
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Laut unseren Unterlagen ist die Rechnung noch nicht bezahlt worden.
Официально, прямо
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Bitte tätigen Sie umgehend Ihre Zahlung.
Официально, прямо
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Wir haben Ihre Zahlung für ... noch nicht erhalten.
Официально, прямолинейно
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Unsere Buchhaltung wird diese Bestellung erst dann freigeben, wenn wir eine Kopie des Schecks/der Überweisung erhalten haben.
Официально, прямолинейно
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Sollten Sie den Betrag bereits beglichen haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.
Официально, вежливо