испанский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Официально, очень вежливо
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Encontrará adjunta la factura número...
Официально, вежливо
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
La factura pro forma será enviada por fax.
Официально, прямо
Płatne przy odbiorze.
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Официально, прямо
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
El monto total a pagar es...
Официально, прямо
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Официально, очень вежливо
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Официально, вежливо
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Официально, вежливо
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Официально, вежливо
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Официально, прямо
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Официально, прямо
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Официально, прямолинейно
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Официально, прямолинейно
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Официально, вежливо