английский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
For my services I kindly request the following payment…
Официально, очень вежливо
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Please find enclosed invoice no. … for …
Официально, вежливо
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
The pro forma invoice will be faxed.
Официально, прямо
Płatne przy odbiorze.
Payable immediately after the receipt of the goods.
Официально, прямо
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
The total amount payable is…
Официально, прямо
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
It is our company policy to invoice only in Euros.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
May we remind you that your payment for...is overdue.
Официально, очень вежливо
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Официально, вежливо
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Официально, вежливо
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Официально, вежливо
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Our records show that the invoice still has not been paid.
Официально, прямо
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Please send your payment promptly.
Официально, прямо
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
We have not yet received payment for…
Официально, прямолинейно
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Официально, прямолинейно
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Официально, вежливо