русский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Официально, очень вежливо
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Официально, вежливо
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Мы пришлем вам счет по факсу
Официально, прямо
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Оплата сразу после доставки товара
Официально, прямо
Het te betalen totaalbedrag is ...
Общая сумма...
Официально, прямо
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Мы выписываем счета только в евро
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Официально, очень вежливо
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Официально, вежливо
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Официально, вежливо
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Официально, вежливо
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Официально, прямо
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Официально, прямо
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Мы еще не получили оплату за...
Официально, прямолинейно
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Официально, прямолинейно
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Официально, вежливо