испанский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Официально, очень вежливо
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Encontrará adjunta la factura número...
Официально, вежливо
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
La factura pro forma será enviada por fax.
Официально, прямо
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Официально, прямо
Het te betalen totaalbedrag is ...
El monto total a pagar es...
Официально, прямо
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Официально, очень вежливо
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Официально, вежливо
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Официально, вежливо
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Официально, вежливо
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Официально, прямо
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Официально, прямо
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Официально, прямолинейно
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Официально, прямолинейно
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Официально, вежливо