венгерский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Für meine geleisteten Dienste erlaube ich mir, folgenden Betrag in Rechnung zu stellen...
A szolgáltatásaimért a következő összeget kérném ...
Официально, очень вежливо
Beigefügt finden Sie Rechnung Nr. ... für...
A ... számláját a csatolmányban találhatja.
Официально, вежливо
Wir werden Ihnen die Pro-forma-Rechnung zufaxen.
A proforma számlát faxon fogom küldeni.
Официально, прямо
Sofort fällig nach Wareneingang.
Számlázás után közvetlenül fizetendő.
Официально, прямо
Der Gesamtbetrag beläuft sich auf...
A fizetendő összeg összesen ...
Официально, прямо
Gemäß unserer geschäftlichen Richtlinie rechnen wir ausschließlich in Euro ab.
Vállalati szabályozásunknak megfelelően csak euróban számlázunk.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie mit Ihrer Zahlung für ... in Verzug sind.
Emlékeztetjük, hogy a ... fizetési határideje lejárt.
Официально, очень вежливо
Hiermit möchten wir Sie daran erinnern, dass die oben genannte Rechnung noch nicht beglichen worden ist.
Ez egy emlékeztető, hogy a fenti számla még mindig kiegyenlítetlen.
Официально, вежливо
Laut unseren Unterlagen haben wir bislang noch keinen Zahlungseingang für oben genannte Rechnung verzeichnen können.
A nyilvántartásunk szerint még nem érkezett meg hozzánk a fenti számla átutalása.
Официально, вежливо
Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Rechnung innerhalb der nächsten Tage begleichen würden.
Örülnénk, ha a következő pár napon belül tisztázná a számláját.
Официально, вежливо
Laut unseren Unterlagen ist die Rechnung noch nicht bezahlt worden.
A nyilvántartásuk szerint az Ön számlája még nem lett kifizetve.
Официально, прямо
Bitte tätigen Sie umgehend Ihre Zahlung.
Kérem, küldje el a kifizetést azonnal.
Официально, прямо
Wir haben Ihre Zahlung für ... noch nicht erhalten.
Még nem kaptuk meg a .... kifizetését.
Официально, прямолинейно
Unsere Buchhaltung wird diese Bestellung erst dann freigeben, wenn wir eine Kopie des Schecks/der Überweisung erhalten haben.
A könyvelő részlegünk csak akkor engedi ki ezt a szállítási rendelést, ha megkaptuk az Önöktől a csekk/átutalás másolatát.
Официально, прямолинейно
Sollten Sie den Betrag bereits beglichen haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.
Amennyiben már elküldte a fizetést, kérem tekintse levelemet tárgytalannak.
Официально, вежливо