шведский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Официально, очень вежливо
Encontrará adjunta la factura número...
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Официально, вежливо
La factura pro forma será enviada por fax.
Proformafakturan kommer att faxas.
Официально, прямо
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Официально, прямо
El monto total a pagar es...
Det totala betalningsbeloppet är ...
Официально, прямо
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Официально, очень вежливо
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Официально, вежливо
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Официально, вежливо
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Официально, вежливо
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Официально, прямо
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Официально, прямо
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Официально, прямолинейно
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Официально, прямолинейно
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Официально, вежливо