румынский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
Официально, очень вежливо
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Vă rog să aveți în vedere factura cu numărul ... atașată prezentei pentru ...
Официально, вежливо
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Va fi trimisă prin fax factura pro forma.
Официально, прямо
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
A se achita imediat după primirea bunurilor.
Официально, прямо
Det totale beløb der skal betales er...
Suma totală de plată este...
Официально, прямо
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Conform politicii companiei facturarea se face doar în Euro.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Vă reamintim faptul că termenul pentru achitarea ... a fost depășit.
Официально, очень вежливо
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Vă reamintim faptul că factura este încă neachitată.
Официально, вежливо
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu am primit încă o confirmare pentru plata facturii.
Официально, вежливо
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
Официально, вежливо
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Din datele noastre reiese faptul că factura nu a fost încă achitată.
Официально, прямо
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede.
Официально, прямо
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Încă nu am încasat suma pe care ne-o datorați pentru...
Официально, прямолинейно
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Departamentul nostru comercial vă poate elibera actele de livrare doar după ce va primi o copie a confirmării de plată.
Официально, прямолинейно
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
Официально, вежливо