португальский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
Официально, очень вежливо
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Encontra-se anexa a fatura nº.
Официально, вежливо
Proforma fakturaen vil blive faxet.
A fatura pro forma será enviada por fax.
Официально, прямо
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
Официально, прямо
Det totale beløb der skal betales er...
O valor total a pagar é...
Официально, прямо
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
Официально, очень вежливо
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
Официально, вежливо
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
Официально, вежливо
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
Официально, вежливо
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
Официально, прямо
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
Официально, прямо
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
Официально, прямолинейно
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
Официально, прямолинейно
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
Официально, вежливо