датский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Θα ήθελα να σας ζητήσω την ακόλουθη πληρωμή για τις υπηρεσίες μου...
For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Официально, очень вежливо
Επισυνάπτεται τιμολόγιο αρ.... για...
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Официально, вежливо
Θα σας στείλουμε το προτιμολόγιο με φαξ.
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Официально, прямо
Πληρωτέο αμέσως μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων.
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Официально, прямо
Το συνολικό πληρωτέο ποσό είναι...
Det totale beløb der skal betales er...
Официально, прямо
Είναι πολίτικη της εταιρίας μας να εκδίδουμε αποδείξεις μόνο σε ευρώ.
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Σας υπενθυμίζουμε ότι η πληρωμή σας για ... έχει καθυστερήσει.
Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Официально, очень вежливо
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το παραπάνω τιμολόγιο παραμένει απλήρωτο.
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Официально, вежливо
Σύμφωνα με τα αρχεία μας, δεν έχουμε λάβει ακόμη έμβασμα για το παραπάνω τιμολόγιο.
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Официально, вежливо
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να πληρώσετε τον λογαριασμό σας μέσα στις επόμενες ημέρες.
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Официально, вежливо
Τα αρχεία μας δείχνουν ότι το τιμολόγιο δεν έχει ακόμη αποπληρωθεί.
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Официально, прямо
Παρακαλώ όπως στείλετε την πληρωμή σας έγκαιρα.
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Официально, прямо
Δεν έχουμε ακόμα λάβει καμία πληρωμή για...
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Официально, прямолинейно
Το Λογιστήριο μας θα μπορέσει να σας στείλει την παραγγελία σας μόνο αν παραλάβουμε αντίγραφο της επιταγής/μεταφοράς σας.
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Официально, прямолинейно
Εάν έχετε ήδη στείλει την πληρωμή σας, παρακαλούμε αγνοήστε αυτό το γράμμα.
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Официально, вежливо