чешский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

A szolgáltatásaimért a következő összeget kérném ...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Официально, очень вежливо
A ... számláját a csatolmányban találhatja.
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Официально, вежливо
A proforma számlát faxon fogom küldeni.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Официально, прямо
Számlázás után közvetlenül fizetendő.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Официально, прямо
A fizetendő összeg összesen ...
Celková splatná částka je...
Официально, прямо
Vállalati szabályozásunknak megfelelően csak euróban számlázunk.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Emlékeztetjük, hogy a ... fizetési határideje lejárt.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Официально, очень вежливо
Ez egy emlékeztető, hogy a fenti számla még mindig kiegyenlítetlen.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Официально, вежливо
A nyilvántartásunk szerint még nem érkezett meg hozzánk a fenti számla átutalása.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Официально, вежливо
Örülnénk, ha a következő pár napon belül tisztázná a számláját.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Официально, вежливо
A nyilvántartásuk szerint az Ön számlája még nem lett kifizetve.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Официально, прямо
Kérem, küldje el a kifizetést azonnal.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Официально, прямо
Még nem kaptuk meg a .... kifizetését.
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Официально, прямолинейно
A könyvelő részlegünk csak akkor engedi ki ezt a szállítási rendelést, ha megkaptuk az Önöktől a csekk/átutalás másolatát.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Официально, прямолинейно
Amennyiben már elküldte a fizetést, kérem tekintse levelemet tárgytalannak.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Официально, вежливо