шведский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

For my services I kindly request the following payment…
För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Официально, очень вежливо
Please find enclosed invoice no. … for …
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Официально, вежливо
The pro forma invoice will be faxed.
Proformafakturan kommer att faxas.
Официально, прямо
Payable immediately after the receipt of the goods.
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Официально, прямо
The total amount payable is…
Det totala betalningsbeloppet är ...
Официально, прямо
It is our company policy to invoice only in Euros.
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

May we remind you that your payment for...is overdue.
Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Официально, очень вежливо
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Официально, вежливо
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Официально, вежливо
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Официально, вежливо
Our records show that the invoice still has not been paid.
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Официально, прямо
Please send your payment promptly.
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Официально, прямо
We have not yet received payment for…
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Официально, прямолинейно
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Официально, прямолинейно
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Официально, вежливо