турецкий | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

For my services I kindly request the following payment…
Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Официально, очень вежливо
Please find enclosed invoice no. … for …
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Официально, вежливо
The pro forma invoice will be faxed.
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Официально, прямо
Payable immediately after the receipt of the goods.
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Официально, прямо
The total amount payable is…
Ödenecek toplam miktar ...
Официально, прямо
It is our company policy to invoice only in Euros.
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

May we remind you that your payment for...is overdue.
Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Официально, очень вежливо
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Официально, вежливо
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Официально, вежливо
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Официально, вежливо
Our records show that the invoice still has not been paid.
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Официально, прямо
Please send your payment promptly.
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Официально, прямо
We have not yet received payment for…
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Официально, прямолинейно
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Официально, прямолинейно
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Официально, вежливо