румынский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

For my services I kindly request the following payment…
Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
Официально, очень вежливо
Please find enclosed invoice no. … for …
Vă rog să aveți în vedere factura cu numărul ... atașată prezentei pentru ...
Официально, вежливо
The pro forma invoice will be faxed.
Va fi trimisă prin fax factura pro forma.
Официально, прямо
Payable immediately after the receipt of the goods.
A se achita imediat după primirea bunurilor.
Официально, прямо
The total amount payable is…
Suma totală de plată este...
Официально, прямо
It is our company policy to invoice only in Euros.
Conform politicii companiei facturarea se face doar în Euro.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

May we remind you that your payment for...is overdue.
Vă reamintim faptul că termenul pentru achitarea ... a fost depășit.
Официально, очень вежливо
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Vă reamintim faptul că factura este încă neachitată.
Официально, вежливо
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu am primit încă o confirmare pentru plata facturii.
Официально, вежливо
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
Официально, вежливо
Our records show that the invoice still has not been paid.
Din datele noastre reiese faptul că factura nu a fost încă achitată.
Официально, прямо
Please send your payment promptly.
Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede.
Официально, прямо
We have not yet received payment for…
Încă nu am încasat suma pe care ne-o datorați pentru...
Официально, прямолинейно
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Departamentul nostru comercial vă poate elibera actele de livrare doar după ce va primi o copie a confirmării de plată.
Официально, прямолинейно
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
Официально, вежливо