польский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

For my services I kindly request the following payment…
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Официально, очень вежливо
Please find enclosed invoice no. … for …
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Официально, вежливо
The pro forma invoice will be faxed.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Официально, прямо
Payable immediately after the receipt of the goods.
Płatne przy odbiorze.
Официально, прямо
The total amount payable is…
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Официально, прямо
It is our company policy to invoice only in Euros.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

May we remind you that your payment for...is overdue.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Официально, очень вежливо
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Официально, вежливо
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Официально, вежливо
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Официально, вежливо
Our records show that the invoice still has not been paid.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Официально, прямо
Please send your payment promptly.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Официально, прямо
We have not yet received payment for…
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Официально, прямолинейно
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Официально, прямолинейно
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Официально, вежливо