датский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

For my services I kindly request the following payment…
For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Официально, очень вежливо
Please find enclosed invoice no. … for …
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Официально, вежливо
The pro forma invoice will be faxed.
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Официально, прямо
Payable immediately after the receipt of the goods.
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Официально, прямо
The total amount payable is…
Det totale beløb der skal betales er...
Официально, прямо
It is our company policy to invoice only in Euros.
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

May we remind you that your payment for...is overdue.
Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Официально, очень вежливо
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Официально, вежливо
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Официально, вежливо
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Официально, вежливо
Our records show that the invoice still has not been paid.
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Официально, прямо
Please send your payment promptly.
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Официально, прямо
We have not yet received payment for…
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Официально, прямолинейно
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Официально, прямолинейно
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Официально, вежливо