шведский | Фразы - Бизнес | Резервация

Резервация - Бронирование

Mi ŝatus rezervi...
Jag skulle vilja boka ...
Официально, вежливо
Mi deziras rezervi...
Jag önskar boka ...
Официально, вежливо
Ĉu vi havas malplenaĵoj la...
Har ni några lediga rum för ...
Официально, вежливо
Mi ŝatus rezervi ĉambron la...
Jag skulle vilja boka ett rum för ...
Официально, вежливо
Ni ŝatus rezervi unu el viaj konferencsalonoj por 100 personoj.
Vi skulle vilja boka ett av era konferensrum med sittplatser för 100 personer.
Официально, вежливо
Mi ŝatus rezervi... en la nomo de...
Jag skulle vilja boka ... på namnet ...
Официально, вежливо
Ni ankaŭ bezonas la sekvajn teamon kaj servojn:
Vi behöver också följande utrustning och tilläggstjänster:
Официально, вежливо

Резервация - Внесение изменений

Ĉu estus eble ŝanĝi la daton de la rezervigo al...
Skulle det vara möjligt att ändra datumet för vår bokning till ...
Официально, вежливо
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis. Ĉu estus ebla rezervi la ĉambron ĉe alia dato?
Tyvärr är jag dubbelbokad dagen vi bestämde oss för. Skulle det vara möjligt att reservera rummet till ett annat datum?
Официально, вежливо
Mi timas, ke mi devas peti vin ŝanĝi mian rezervigon de... al...
Jag är rädd för att jag måste be er om att ändra min bokning från ... till ...
Официально, очень вежливо
Mi ŝatus rezervi plian ĉambron, kie lunĉo estos servita post la kunveno.
Jag skulle vilja boka ytterligare ett rum där lunch skulle serveras efter mötet.
Официально, вежливо

Резервация - Отмена

Mi timas, ke mi devos nuligi nian rezervadon por... ĉar...
Jag är rädd för att jag måste avboka vår reservation för ... eftersom ...
Официально, вежливо
Pro..., mi timas, ke mi devas nuligi mian rezervigon.
På grund av ... är jag rädd för att jag måste avboka min reservation.
Официально, вежливо
Bedaŭrinde mi devas nuligi nian rezervadon por malgranda salono de konferenco kaj vespermanĝo.
Tyvärr måste jag avboka vår reservation för ett litet konferensrum och en trerättersmiddag.
Официально, вежливо
Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi nian rezervadon por la salono de konferenco. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vår reservation av konferensrummet. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär som detta ger upphov till.
Официально, вежливо