чешский | Фразы - Бизнес | Резервация

Резервация - Бронирование

Mi ŝatus rezervi...
Chtěl(a) bych si zarezervovat...
Официально, вежливо
Mi deziras rezervi...
Přál bych si zarezervovat...
Официально, вежливо
Ĉu vi havas malplenaĵoj la...
Máte volná místa na...
Официально, вежливо
Mi ŝatus rezervi ĉambron la...
Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj na...
Официально, вежливо
Ni ŝatus rezervi unu el viaj konferencsalonoj por 100 personoj.
Chtěl(a) bych si zarezervovat jednu z Vašich konferenčních místností s kapacitou sedadel pro 100 lidí.
Официально, вежливо
Mi ŝatus rezervi... en la nomo de...
Chtěla bych si zarezervovat... na jméno...
Официально, вежливо
Ni ankaŭ bezonas la sekvajn teamon kaj servojn:
Potřebujeme také následující vybavení a služby:
Официально, вежливо

Резервация - Внесение изменений

Ĉu estus eble ŝanĝi la daton de la rezervigo al...
Bylo by možné změnit datum rezervace na...
Официально, вежливо
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis. Ĉu estus ebla rezervi la ĉambron ĉe alia dato?
Bohužel jsem si domluvil příliš mnoho, než mohu stihnout, na den, kdy jsme se dohodli. Bylo by možné rezervovat místnost na další den?
Официально, вежливо
Mi timas, ke mi devas peti vin ŝanĝi mian rezervigon de... al...
Obávám se, že Vám musím požádat o změnu rezervace od... do...
Официально, очень вежливо
Mi ŝatus rezervi plian ĉambron, kie lunĉo estos servita post la kunveno.
Chtěla bych rezervovat další pokoj, kde se bude po zasedání podávat oběd.
Официально, вежливо

Резервация - Отмена

Mi timas, ke mi devos nuligi nian rezervadon por... ĉar...
Obávám se, že musím zrušit naší rezervaci na..., protože...
Официально, вежливо
Pro..., mi timas, ke mi devas nuligi mian rezervigon.
Kvůli... se obávám, že budu muset zrušit mojí rezervaci.
Официально, вежливо
Bedaŭrinde mi devas nuligi nian rezervadon por malgranda salono de konferenco kaj vespermanĝo.
Bohužel musím zrušit naší rezervaci na malou konferenční místnost a večeři o třech chodech.
Официально, вежливо
Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi nian rezervadon por la salono de konferenco. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že musím zrušit naší rezervaci na konferenční místnost. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
Официально, вежливо