португальский | Фразы - Бизнес | Резервация

Резервация - Бронирование

Mi ŝatus rezervi...
Eu gostaria de reservar...
Официально, вежливо
Mi deziras rezervi...
Eu desejo reservar...
Официально, вежливо
Ĉu vi havas malplenaĵoj la...
Existe alguma vaga para o dia...
Официально, вежливо
Mi ŝatus rezervi ĉambron la...
Eu gostaria de reservar um quarto/ um lugar no(a)...
Официально, вежливо
Ni ŝatus rezervi unu el viaj konferencsalonoj por 100 personoj.
Nós gostaríamos de reservar uma das suas salas de conferências com capacidade para 100 pessoas.
Официально, вежливо
Mi ŝatus rezervi... en la nomo de...
Eu gostaria de reservar... em nome de...
Официально, вежливо
Ni ankaŭ bezonas la sekvajn teamon kaj servojn:
Também precisamos dos seguintes equipamentos e serviços:
Официально, вежливо

Резервация - Внесение изменений

Ĉu estus eble ŝanĝi la daton de la rezervigo al...
Seria possível alterar a data da reserva para...
Официально, вежливо
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis. Ĉu estus ebla rezervi la ĉambron ĉe alia dato?
Infelizmente tenho outra reserva no dia em que combinamos. Seria possível reservar o quarto/ lugar em outra data?
Официально, вежливо
Mi timas, ke mi devas peti vin ŝanĝi mian rezervigon de... al...
Desculpe-me mas devo solicitar a alteração da minha reserva de...para...
Официально, очень вежливо
Mi ŝatus rezervi plian ĉambron, kie lunĉo estos servita post la kunveno.
Gostaria de reservar um espaço / lugar/ quarto/ adicional onde possa ser servido o almoço após a reunião.
Официально, вежливо

Резервация - Отмена

Mi timas, ke mi devos nuligi nian rezervadon por... ĉar...
Lamento ter que cancelar a nossa reserva de...pois...
Официально, вежливо
Pro..., mi timas, ke mi devas nuligi mian rezervigon.
Devido a..., sinto informar que devo cancelar minha reserva.
Официально, вежливо
Bedaŭrinde mi devas nuligi nian rezervadon por malgranda salono de konferenco kaj vespermanĝo.
Infelizmente tenho que cancelar nossa reserva de uma sala de conferências pequena e jantar com três pratos distintos.
Официально, вежливо
Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi nian rezervadon por la salono de konferenco. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
Não consegui falar com o senhor por telefone, portanto escrevo este e-mail para informar-lhe que devo cancelar nossa reserva da sala de conferências. Lamento muito por qualquer inconveniência causada.
Официально, вежливо