польский | Фразы - Бизнес | Резервация

Резервация - Бронирование

Mi ŝatus rezervi...
Chciałbym zarezerwować...
Официально, вежливо
Mi deziras rezervi...
Chcę zarezerwować...
Официально, вежливо
Ĉu vi havas malplenaĵoj la...
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
Официально, вежливо
Mi ŝatus rezervi ĉambron la...
Chciałbym zarezerwować pokój na...
Официально, вежливо
Ni ŝatus rezervi unu el viaj konferencsalonoj por 100 personoj.
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
Официально, вежливо
Mi ŝatus rezervi... en la nomo de...
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
Официально, вежливо
Ni ankaŭ bezonas la sekvajn teamon kaj servojn:
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
Официально, вежливо

Резервация - Внесение изменений

Ĉu estus eble ŝanĝi la daton de la rezervigo al...
Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
Официально, вежливо
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis. Ĉu estus ebla rezervi la ĉambron ĉe alia dato?
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
Официально, вежливо
Mi timas, ke mi devas peti vin ŝanĝi mian rezervigon de... al...
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
Официально, очень вежливо
Mi ŝatus rezervi plian ĉambron, kie lunĉo estos servita post la kunveno.
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
Официально, вежливо

Резервация - Отмена

Mi timas, ke mi devos nuligi nian rezervadon por... ĉar...
Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
Официально, вежливо
Pro..., mi timas, ke mi devas nuligi mian rezervigon.
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
Официально, вежливо
Bedaŭrinde mi devas nuligi nian rezervadon por malgranda salono de konferenco kaj vespermanĝo.
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
Официально, вежливо
Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi nian rezervadon por la salono de konferenco. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Официально, вежливо