нидерландский | Фразы - Бизнес | Резервация

Резервация - Бронирование

Mi ŝatus rezervi...
Ik zou graag ... reserveren ...
Официально, вежливо
Mi deziras rezervi...
Ik wil graag ... reserveren ...
Официально, вежливо
Ĉu vi havas malplenaĵoj la...
Heeft u een vrije kamer op ...
Официально, вежливо
Mi ŝatus rezervi ĉambron la...
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
Официально, вежливо
Ni ŝatus rezervi unu el viaj konferencsalonoj por 100 personoj.
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
Официально, вежливо
Mi ŝatus rezervi... en la nomo de...
Ik wil graag ... reserveren namens ...
Официально, вежливо
Ni ankaŭ bezonas la sekvajn teamon kaj servojn:
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
Официально, вежливо

Резервация - Внесение изменений

Ĉu estus eble ŝanĝi la daton de la rezervigo al...
Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
Официально, вежливо
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis. Ĉu estus ebla rezervi la ĉambron ĉe alia dato?
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
Официально, вежливо
Mi timas, ke mi devas peti vin ŝanĝi mian rezervigon de... al...
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
Официально, очень вежливо
Mi ŝatus rezervi plian ĉambron, kie lunĉo estos servita post la kunveno.
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
Официально, вежливо

Резервация - Отмена

Mi timas, ke mi devos nuligi nian rezervadon por... ĉar...
Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
Официально, вежливо
Pro..., mi timas, ke mi devas nuligi mian rezervigon.
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
Официально, вежливо
Bedaŭrinde mi devas nuligi nian rezervadon por malgranda salono de konferenco kaj vespermanĝo.
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
Официально, вежливо
Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi nian rezervadon por la salono de konferenco. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Официально, вежливо