немецкий | Фразы - Бизнес | Резервация

Резервация - Бронирование

Chtěl(a) bych si zarezervovat...
Ich würde gerne ... reservieren...
Официально, вежливо
Přál bych si zarezervovat...
Ich möchte gerne ... reservieren...
Официально, вежливо
Máte volná místa na...
Haben Sie ein freies Zimmer am...
Официально, вежливо
Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj na...
Ich würde gerne für den ... ein Zimmer reservieren...
Официально, вежливо
Chtěl(a) bych si zarezervovat jednu z Vašich konferenčních místností s kapacitou sedadel pro 100 lidí.
Wir würden gerne einen Ihrer Konferenzräume mit 100 Sitzplätzen reservieren.
Официально, вежливо
Chtěla bych si zarezervovat... na jméno...
Ich würde gerne ... im Namen von ... reservieren.
Официально, вежливо
Potřebujeme také následující vybavení a služby:
Wir bräuchten außerdem folgende Ausstattung und Dienstleistungen:
Официально, вежливо

Резервация - Внесение изменений

Bylo by možné změnit datum rezervace na...
Wäre es möglich, dass Datum der Reservierung auf den ... zu ändern...
Официально, вежливо
Bohužel jsem si domluvil příliš mnoho, než mohu stihnout, na den, kdy jsme se dohodli. Bylo by možné rezervovat místnost na další den?
Leider habe ich am vereinbarten Tag zwei Termine gleichzeitig ausgemacht. Wäre es möglich, das Zimmer für einen anderen Tag zu reservieren?
Официально, вежливо
Obávám se, že Vám musím požádat o změnu rezervace od... do...
Leider muss ich Sie bitten, meine Reservierung für den ... auf den ... umzubuchen...
Официально, очень вежливо
Chtěla bych rezervovat další pokoj, kde se bude po zasedání podávat oběd.
Ich würde gerne ein zusätzliches Zimmer reservieren, wo nach der Besprechung das Mittagessen serviert wird.
Официально, вежливо

Резервация - Отмена

Obávám se, že musím zrušit naší rezervaci na..., protože...
Leider muss ich meine Reservierung für ... stornieren, weil...
Официально, вежливо
Kvůli... se obávám, že budu muset zrušit mojí rezervaci.
Aufgrund von ... muss ich meine Reservierung leider stornieren.
Официально, вежливо
Bohužel musím zrušit naší rezervaci na malou konferenční místnost a večeři o třech chodech.
Leider muss ich unsere Reservierung für einen kleinen Konferenzraum und ein dreigängiges Abendessen stornieren.
Официально, вежливо
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že musím zrušit naší rezervaci na konferenční místnost. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
Leider konnte ich Sie telefonisch nicht erreichen, so dass ich Ihnen diese E-Mail schreibe, um Ihnen mitzuteilen, dass ich unsere Reservierung für den Konferenzraum stornieren muss. Eventuelle Unannehmlichkeiten bitte ich zu entschuldigen.
Официально, вежливо