чешский | Фразы - Бизнес | Резервация

Резервация - Бронирование

मैं... बुक करना चाहूँगा/चाहूँगी.
Chtěl(a) bych si zarezervovat...
Официально, вежливо
मैं... बुक करना चाहूँगा.
Přál bych si zarezervovat...
Официально, вежливо
क्या... पर कोई सीट रिक्त हैं?
Máte volná místa na...
Официально, вежливо
मैं एक कमरा बुक करना चाहूँगा... के लिए.
Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj na...
Официально, вежливо
हम आपकी सभाकक्ष जिस में १०० लोगों के लिए सुविधा है, वह बुक करना चाहेंगे.
Chtěl(a) bych si zarezervovat jednu z Vašich konferenčních místností s kapacitou sedadel pro 100 lidí.
Официально, вежливо
मै... बुक करना चाहूँगा... के नाम पर.
Chtěla bych si zarezervovat... na jméno...
Официально, вежливо
हमे निम्नलिखी उपकरण और सेवाओं कि ज़रूरत होगी.
Potřebujeme také následující vybavení a služby:
Официально, вежливо

Резервация - Внесение изменений

क्या हम हमारा बुकिंग... को बदल सकते हैं?
Bylo by možné změnit datum rezervace na...
Официально, вежливо
दुर्भाग्य से जिस दिन के लिए हमने कमरा बुक किया था उस दिन मै बहुत ही व्यस्त हूँ, क्या वह कमरा मेरे लिए किसी और दिन के लिए बुक किया जा सकता है?
Bohužel jsem si domluvil příliš mnoho, než mohu stihnout, na den, kdy jsme se dohodli. Bylo by možné rezervovat místnost na další den?
Официально, вежливо
क्षमा कीजिए लेकिन मुझे मेरी बुकिंग... से... को बदलना होगा.
Obávám se, že Vám musím požádat o změnu rezervace od... do...
Официально, очень вежливо
मै एक और कमरा बुक करना चाहूँगा/चाहूँगी जहाँ सम्मेलन के बाद खान परोसा जाएगा.
Chtěla bych rezervovat další pokoj, kde se bude po zasedání podávat oběd.
Официально, вежливо

Резервация - Отмена

माफ कीजिए लेकिन मुझे हमारा... के लिए बुकिंग रद्द करना होगा क्योंकि...
Obávám se, že musím zrušit naší rezervaci na..., protože...
Официально, вежливо
क्षमा कीजिए लेकिन मुझे मेरी बुकिंग रद्द करनी पडेगी.
Kvůli... se obávám, že budu muset zrušit mojí rezervaci.
Официально, вежливо
मुझ खेद है कि मुझे सभाकक्ष और भोजन का बुकिंग रद्द करनी होगी.
Bohužel musím zrušit naší rezervaci na malou konferenční místnost a večeři o třech chodech.
Официально, вежливо
आप फोन पर नही मिले इस लिए मेल भेज रहा हूँ. मुझे खेद है यह बताकर कि सभाकक्ष की हमारी बुकिंग हमे रद्द करनी होगी. आपकी असुविधा के लिए खेद है.
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že musím zrušit naší rezervaci na konferenční místnost. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
Официально, вежливо