вьетнамский | Фразы - Бизнес | Резервация

Резервация - Бронирование

मैं... बुक करना चाहूँगा/चाहूँगी.
Tôi muốn đặt...
Официально, вежливо
मैं... बुक करना चाहूँगा.
Tôi muốn đặt...
Официально, вежливо
क्या... पर कोई सीट रिक्त हैं?
Cho hỏi có phòng trống/chỗ trống vào... không?
Официально, вежливо
मैं एक कमरा बुक करना चाहूँगा... के लिए.
Tôi muốn đặt một phòng vào...
Официально, вежливо
हम आपकी सभाकक्ष जिस में १०० लोगों के लिए सुविधा है, वह बुक करना चाहेंगे.
Chúng tôi muốn đặt một phòng hội thảo cho 100 người.
Официально, вежливо
मै... बुक करना चाहूँगा... के नाम पर.
Tôi muốn đặt... dưới tên người đặt là...
Официально, вежливо
हमे निम्नलिखी उपकरण और सेवाओं कि ज़रूरत होगी.
Chúng tôi còn cần những trang thiết bị và dịch vụ sau:
Официально, вежливо

Резервация - Внесение изменений

क्या हम हमारा बुकिंग... को बदल सकते हैं?
Liệu tôi có thể thay đổi ngày đặt sang...
Официально, вежливо
दुर्भाग्य से जिस दिन के लिए हमने कमरा बुक किया था उस दिन मै बहुत ही व्यस्त हूँ, क्या वह कमरा मेरे लिए किसी और दिन के लिए बुक किया जा सकता है?
Rất tiếc là vào ngày đặt phòng tôi lại bị trùng lịch. Liệu tôi có thể dời ngày đặt phòng được không?
Официально, вежливо
क्षमा कीजिए लेकिन मुझे मेरी बुकिंग... से... को बदलना होगा.
Tôi e rằng tôi phải phiền ông/bà dời lịch đặt chỗ/đặt phòng của tôi từ... sang...
Официально, очень вежливо
मै एक और कमरा बुक करना चाहूँगा/चाहूँगी जहाँ सम्मेलन के बाद खान परोसा जाएगा.
Tôi muốn đặt thêm một phòng nữa để phục vụ bữa trưa sau cuộc họp
Официально, вежливо

Резервация - Отмена

माफ कीजिए लेकिन मुझे हमारा... के लिए बुकिंग रद्द करना होगा क्योंकि...
Tôi e rằng chúng tôi phải hủy yêu cầu đặt... vì...
Официально, вежливо
क्षमा कीजिए लेकिन मुझे मेरी बुकिंग रद्द करनी पडेगी.
Vì lý do..., tôi e rằng tôi phải hủy đặt phòng/đặt chỗ.
Официально, вежливо
मुझ खेद है कि मुझे सभाकक्ष और भोजन का बुकिंग रद्द करनी होगी.
Tôi rất tiếc rằng tôi phải hủy yêu cầu đặt phòng họp và bữa tối 3 món của chúng tôi.
Официально, вежливо
आप फोन पर नही मिले इस लिए मेल भेज रहा हूँ. मुझे खेद है यह बताकर कि सभाकक्ष की हमारी बुकिंग हमे रद्द करनी होगी. आपकी असुविधा के लिए खेद है.
Do không thể liên lạc với ông/bà qua điện thoại, tôi xin gửi email này để thông báo hủy yêu cầu đặt phòng họp của chúng tôi. Rất xin lỗi vì đã làm phiền ông/bà.
Официально, вежливо