датский | Фразы - Бизнес | Резервация

Резервация - Бронирование

Je voudrais réserver...
Jeg vil gerne booke...
Официально, вежливо
Je souhaiterais réserver...
Jeg ønsker at booke...
Официально, вежливо
Avez-vous des chambres libres ?
Har i nogle ledige værelser den...
Официально, вежливо
Je voudrais réserver une chambre pour le...
Jeg vil gerne reservere et værelse den...
Официально, вежливо
Nous aimerions réserver une de vos salles de conférence avec une capacité de 100 places assises.
Vi vil gerne reservere et af jeres konferencelokaler med siddepladser til 100 mennesker.
Официально, вежливо
Je voudrais réserver... au nom de...
Jeg vil gerne reservere... i navnet...
Официально, вежливо
Nous avons également besoin de l'équipement et services suivants :
Vi har også brug for følgende udstyr og servicer:
Официально, вежливо

Резервация - Внесение изменений

Serait-il possible de changer la date de réservation au...
Er det muligt at ændre booking datoen til...
Официально, вежливо
Je suis malheureusement déjà occupé le jour que nous avions prévu. Serait-il possible de réserver la salle à une autre date ?
Jeg er desværre kommet til at dobbelt booke den dag vi har arrangeret. Er det muligt at reservere lokalet en anden dag?
Официально, вежливо
Je vais devoir vous demander de modifier ma réservation du... au...
Jeg er bange for jeg er nødt til at spørge dig efter at ændre min booking fra... til...
Официально, очень вежливо
J'aimerais réserver une salle supplémentaire où le déjeuner serait servi après la réunion.
Jeg vil gerne reservere et ekstra lokale, hvor frokosten vil blive serveret efter mødet.
Официально, вежливо

Резервация - Отмена

J'ai bien peur de devoir annuler notre réservation de... parce que...
Jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse vores reservation på... fordi...
Официально, вежливо
Suite à..., je vais de devoir annuler ma réservation.
På grund af..., jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse min booking.
Официально, вежливо
Je dois malheureusement annuler ma réservation de la petite salle de conférence et du dîner complet.
Jeg er desværre nødt til at aflyse vores reservation på et lille konferencelokale og en tre retters middag.
Официально, вежливо
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Jeg kunne ikke nå dig over telefonen, så jeg skriver denne mail for at fotælle dig at jeg er nødt til at aflyse vores reservation på konferencelokalet. Jeg er i særdeleshed ked af enhver ulejlighed det har skabt.
Официально, вежливо