английский | Фразы - Бизнес | Резервация

Резервация - Бронирование

... için yer ayırmak istiyordum.
I would like to book…
Официально, вежливо
... için yer ayırmayı dilemiştim.
I wish to book…
Официально, вежливо
... için boş yeriniz var mıydı acaba?
Do you have any vacancies on…
Официально, вежливо
... tarihi için bir oda rezerve etmek istiyordum.
I would like to reserve a room on the…
Официально, вежливо
100 kişilik kapasiteye sahip konferans salonlarınızdan birisini rezerve etmek istiyoruz.
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Официально, вежливо
... adına ...'ı rezerve etmek istiyordum.
I would like to reserve…in the name of...
Официально, вежливо
Ayrıca şu ekipmanlara ve hizmetlere ihtiyaç duyuyoruz:
We also need the following equipment and services:
Официально, вежливо

Резервация - Внесение изменений

Acaba rezervasyonumuzun tarihini değiştirmek mümkün olur muydu?
Would it be possible to change the date of the booking to…
Официально, вежливо
Daha önce ayarladığımız tarih için rezervasyon çakışması yaşıyorum. Başka bir tarih için rezervasyon yapmamızın mümkünatı var mı acaba?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Официально, вежливо
Korkarım ki rezervasyon tarihimi ... tarihine değiştirmenizi istemek zorundayım.
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Официально, очень вежливо
Öğle yemeğinin servisinin yapılacağı başka bir oda rezerve etmek istiyordum.
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Официально, вежливо

Резервация - Отмена

Korkarım ki ... için olan rezervasyonumu iptal etmek zorundayım çünkü ...
I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Официально, вежливо
... sebebiyle korkarım ki rezervasyonumu iptal ettirmek zorundayım.
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Официально, вежливо
Küçük konferans salonu ve akşam yemeği için olan rezervasyonumu maalesef iptal ettirmek zorundayım.
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Официально, вежливо
Size telefonla ulaşamadığım için rezervasyonumu iptal ettirmek zorunda kaldığımı bu e-posta yoluyla bildiriyorum. Şimdiden neden olduğum tüm problemler için özür dilerim.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Официально, вежливо