шведский | Фразы - Бизнес | Резервация

Резервация - Бронирование

Я хотел бы забронировать...
Jag skulle vilja boka ...
Официально, вежливо
Я хотел бы забронировать...
Jag önskar boka ...
Официально, вежливо
У вас есть свободные места на...
Har ni några lediga rum för ...
Официально, вежливо
Я хотел бы забронировать комнату на...
Jag skulle vilja boka ett rum för ...
Официально, вежливо
Мы хотели бы зарезервировать конференц. зал вместительностью 100 человек.
Vi skulle vilja boka ett av era konferensrum med sittplatser för 100 personer.
Официально, вежливо
Я хотел бы забронировать... на имя...
Jag skulle vilja boka ... på namnet ...
Официально, вежливо
Нам также потребуется следующее оснащение и услуги:
Vi behöver också följande utrustning och tilläggstjänster:
Официально, вежливо

Резервация - Внесение изменений

Возможно ли изменить дату резервации на...
Skulle det vara möjligt att ändra datumet för vår bokning till ...
Официально, вежливо
К сожалению, мой день забит оговоренного числа. Возможно ли зарезервировать помещение на другую дату?
Tyvärr är jag dubbelbokad dagen vi bestämde oss för. Skulle det vara möjligt att reservera rummet till ett annat datum?
Официально, вежливо
Боюсь, я вынужден просить вас перенести мой заказ с... на...
Jag är rädd för att jag måste be er om att ändra min bokning från ... till ...
Официально, очень вежливо
Я хотел бы забронировать дополнительное помещение для ланча после переговоров
Jag skulle vilja boka ytterligare ett rum där lunch skulle serveras efter mötet.
Официально, вежливо

Резервация - Отмена

Боюсь, мне придется отказаться от забронированного... , поскольку...
Jag är rädd för att jag måste avboka vår reservation för ... eftersom ...
Официально, вежливо
Ввиду..., боюсь, мне придется отказаться от зарезервированного мной...
På grund av ... är jag rädd för att jag måste avboka min reservation.
Официально, вежливо
К сожалению, я вынужден отказаться от забронированного мной малого конференц. зала и обеда из трех блюд
Tyvärr måste jag avboka vår reservation för ett litet konferensrum och en trerättersmiddag.
Официально, вежливо
Я не смог дозвониться до вас, поэтому сообщаю вам по электронной почте, что вынужден отменить нашу завтрашнюю встречу. Приношу извинения за возможные неудобства.
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vår reservation av konferensrummet. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär som detta ger upphov till.
Официально, вежливо