португальский | Фразы - Бизнес | Резервация

Резервация - Бронирование

Chciałbym zarezerwować...
Eu gostaria de reservar...
Официально, вежливо
Chcę zarezerwować...
Eu desejo reservar...
Официально, вежливо
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
Existe alguma vaga para o dia...
Официально, вежливо
Chciałbym zarezerwować pokój na...
Eu gostaria de reservar um quarto/ um lugar no(a)...
Официально, вежливо
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
Nós gostaríamos de reservar uma das suas salas de conferências com capacidade para 100 pessoas.
Официально, вежливо
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
Eu gostaria de reservar... em nome de...
Официально, вежливо
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
Também precisamos dos seguintes equipamentos e serviços:
Официально, вежливо

Резервация - Внесение изменений

Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
Seria possível alterar a data da reserva para...
Официально, вежливо
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
Infelizmente tenho outra reserva no dia em que combinamos. Seria possível reservar o quarto/ lugar em outra data?
Официально, вежливо
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
Desculpe-me mas devo solicitar a alteração da minha reserva de...para...
Официально, очень вежливо
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
Gostaria de reservar um espaço / lugar/ quarto/ adicional onde possa ser servido o almoço após a reunião.
Официально, вежливо

Резервация - Отмена

Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
Lamento ter que cancelar a nossa reserva de...pois...
Официально, вежливо
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
Devido a..., sinto informar que devo cancelar minha reserva.
Официально, вежливо
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
Infelizmente tenho que cancelar nossa reserva de uma sala de conferências pequena e jantar com três pratos distintos.
Официально, вежливо
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Não consegui falar com o senhor por telefone, portanto escrevo este e-mail para informar-lhe que devo cancelar nossa reserva da sala de conferências. Lamento muito por qualquer inconveniência causada.
Официально, вежливо