нидерландский | Фразы - Бизнес | Резервация

Резервация - Бронирование

Chciałbym zarezerwować...
Ik zou graag ... reserveren ...
Официально, вежливо
Chcę zarezerwować...
Ik wil graag ... reserveren ...
Официально, вежливо
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
Heeft u een vrije kamer op ...
Официально, вежливо
Chciałbym zarezerwować pokój na...
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
Официально, вежливо
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
Официально, вежливо
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
Ik wil graag ... reserveren namens ...
Официально, вежливо
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
Официально, вежливо

Резервация - Внесение изменений

Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
Официально, вежливо
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
Официально, вежливо
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
Официально, очень вежливо
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
Официально, вежливо

Резервация - Отмена

Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
Официально, вежливо
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
Официально, вежливо
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
Официально, вежливо
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Официально, вежливо