английский | Фразы - Бизнес | Резервация

Резервация - Бронирование

Chciałbym zarezerwować...
I would like to book…
Официально, вежливо
Chcę zarezerwować...
I wish to book…
Официально, вежливо
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
Do you have any vacancies on…
Официально, вежливо
Chciałbym zarezerwować pokój na...
I would like to reserve a room on the…
Официально, вежливо
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Официально, вежливо
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
I would like to reserve…in the name of...
Официально, вежливо
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
We also need the following equipment and services:
Официально, вежливо

Резервация - Внесение изменений

Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
Would it be possible to change the date of the booking to…
Официально, вежливо
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Официально, вежливо
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Официально, очень вежливо
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Официально, вежливо

Резервация - Отмена

Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Официально, вежливо
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Официально, вежливо
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Официально, вежливо
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Официально, вежливо