чешский | Фразы - Бизнес | Резервация

Резервация - Бронирование

Vorrei riservare...
Chtěl(a) bych si zarezervovat...
Официально, вежливо
Vorrei prenotare...
Přál bych si zarezervovat...
Официально, вежливо
Ci sono ancora dei posti liberi per...
Máte volná místa na...
Официально, вежливо
Vorrei prenotare una stanza al...
Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj na...
Официально, вежливо
Vorremmo prenotare una delle vostre sale conferenza con una capacità di almeno 100 persone.
Chtěl(a) bych si zarezervovat jednu z Vašich konferenčních místností s kapacitou sedadel pro 100 lidí.
Официально, вежливо
Vorrei effettuare una prenotazione a nome...
Chtěla bych si zarezervovat... na jméno...
Официально, вежливо
Vorremmo avere a disposizione i seguenti servizi e la seguente apparecchiatura:
Potřebujeme také následující vybavení a služby:
Официально, вежливо

Резервация - Внесение изменений

Sarebbe possibile cambiare la data della prenotazione al...
Bylo by možné změnit datum rezervace na...
Официально, вежливо
Per errore ho riservato la stessa sala due volte. Pensa sia possibile riservare la sala per un'altra data?
Bohužel jsem si domluvil příliš mnoho, než mohu stihnout, na den, kdy jsme se dohodli. Bylo by možné rezervovat místnost na další den?
Официально, вежливо
Mi trovo costretto a chiederLe di modificare la data della mia prenotazione dal... al...
Obávám se, že Vám musím požádat o změnu rezervace od... do...
Официально, очень вежливо
Vorrei aggiungere una sala alla mia prenotazione, dove vorremmo venisse servito il pranzo dopo l'incontro.
Chtěla bych rezervovat další pokoj, kde se bude po zasedání podávat oběd.
Официально, вежливо

Резервация - Отмена

Mi dispiace dover disdire la mia prenotazione del... a causa di...
Obávám se, že musím zrušit naší rezervaci na..., protože...
Официально, вежливо
A causa di..., mi trovo costretto/a a cancellare la mia prenotazione.
Kvůli... se obávám, že budu muset zrušit mojí rezervaci.
Официально, вежливо
Sfortunatamente devo cancellare la nostra prenotazione per una sala conferenze piccola e per una cena a tre portate.
Bohužel musím zrušit naší rezervaci na malou konferenční místnost a večeři o třech chodech.
Официально, вежливо
Non essendo riuscito/a a raggiungerLa telefonicamente, Le scrivo per annullare la prenotazione della sala conferenze. Mi scuso per l'inconveniente.
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že musím zrušit naší rezervaci na konferenční místnost. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
Официально, вежливо