польский | Фразы - Бизнес | Резервация

Резервация - Бронирование

Vorrei riservare...
Chciałbym zarezerwować...
Официально, вежливо
Vorrei prenotare...
Chcę zarezerwować...
Официально, вежливо
Ci sono ancora dei posti liberi per...
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
Официально, вежливо
Vorrei prenotare una stanza al...
Chciałbym zarezerwować pokój na...
Официально, вежливо
Vorremmo prenotare una delle vostre sale conferenza con una capacità di almeno 100 persone.
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
Официально, вежливо
Vorrei effettuare una prenotazione a nome...
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
Официально, вежливо
Vorremmo avere a disposizione i seguenti servizi e la seguente apparecchiatura:
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
Официально, вежливо

Резервация - Внесение изменений

Sarebbe possibile cambiare la data della prenotazione al...
Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
Официально, вежливо
Per errore ho riservato la stessa sala due volte. Pensa sia possibile riservare la sala per un'altra data?
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
Официально, вежливо
Mi trovo costretto a chiederLe di modificare la data della mia prenotazione dal... al...
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
Официально, очень вежливо
Vorrei aggiungere una sala alla mia prenotazione, dove vorremmo venisse servito il pranzo dopo l'incontro.
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
Официально, вежливо

Резервация - Отмена

Mi dispiace dover disdire la mia prenotazione del... a causa di...
Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
Официально, вежливо
A causa di..., mi trovo costretto/a a cancellare la mia prenotazione.
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
Официально, вежливо
Sfortunatamente devo cancellare la nostra prenotazione per una sala conferenze piccola e per una cena a tre portate.
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
Официально, вежливо
Non essendo riuscito/a a raggiungerLa telefonicamente, Le scrivo per annullare la prenotazione della sala conferenze. Mi scuso per l'inconveniente.
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Официально, вежливо