польский | Фразы - Бизнес | Резервация

Резервация - Бронирование

Quisiera reservar...
Chciałbym zarezerwować...
Официально, вежливо
Me gustaría reservar...
Chcę zarezerwować...
Официально, вежливо
¿Tiene una habitación disponible para...
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
Официально, вежливо
Quisiera reservar una habitación para el...
Chciałbym zarezerwować pokój na...
Официально, вежливо
Quisiéramos reservar una de sus salas de conferencias con capacidad para 100 asistentes.
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
Официально, вежливо
Quisiera reservar... a nombre de...
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
Официально, вежливо
También necesitamos los siguientes equipos y servicios:
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
Официально, вежливо

Резервация - Внесение изменений

¿Sería posible cambiar la fecha de la reservación para el día...
Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
Официально, вежливо
Lamentablemente tengo un compromiso para el día que estipulamos. ¿Sería posible reservar la habitación para otra fecha?
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
Официально, вежливо
Temo que tendré que pedirle que modifique mi reservación del día... para el día...
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
Официально, очень вежливо
Quisiera reservar una sala adicional para servir el almuerzo después de la reunión.
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
Официально, вежливо

Резервация - Отмена

Me temo que tendré que cancelar nuestra reservación del... debido a...
Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
Официально, вежливо
Debido a..., me temo que tendré que cancelar mi reservación.
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
Официально, вежливо
Lamentablemente tendré que cancelar nuestra reservación para una sala de conferencias pequeña y una cena de tres platos.
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
Официально, вежливо
No pude contactarlo por teléfono, por eso le escribo este email para informarle que tendré que cancelar nuestra reservación para mañana. Siento mucho el inconveniente causado.
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Официально, вежливо