греческий | Фразы - Бизнес | Резервация

Резервация - Бронирование

Tôi muốn đặt...
Θα ήθελα να κρατήσω...
Официально, вежливо
Tôi muốn đặt...
Θα ήθελα να κάνω κράτηση...
Официально, вежливо
Cho hỏi có phòng trống/chỗ trống vào... không?
Έχετε διαθέσιμα δωμάτια για...
Официально, вежливо
Tôi muốn đặt một phòng vào...
Θα ήθελα να κρατήσω ένα δωμάτιο για...
Официально, вежливо
Chúng tôi muốn đặt một phòng hội thảo cho 100 người.
Θα θέλαμε να κρατήσουμε μια από τις αίθουσες συνεδριάσεων σας με χωρητικότητα 100 άτομα.
Официально, вежливо
Tôi muốn đặt... dưới tên người đặt là...
Θα ήθελα να κρατήσω... στο όνομα του/της...
Официально, вежливо
Chúng tôi còn cần những trang thiết bị và dịch vụ sau:
Επίσης χρειαζόμαστε τον παρακάτω εξοπλισμό και υπηρεσίες:
Официально, вежливо

Резервация - Внесение изменений

Liệu tôi có thể thay đổi ngày đặt sang...
Θα ήταν δυνατό να αλλάξουμε την ημερομηνία της κράτησης για τις...
Официально, вежливо
Rất tiếc là vào ngày đặt phòng tôi lại bị trùng lịch. Liệu tôi có thể dời ngày đặt phòng được không?
Δυστυχώς, θα είμαι απασχολημένος τη μέρα που συμφωνήσαμε. Θα μπορούσαμε να αφήσουμε την κράτηση για άλλη μέρα;
Официально, вежливо
Tôi e rằng tôi phải phiền ông/bà dời lịch đặt chỗ/đặt phòng của tôi từ... sang...
Φοβάμαι ότι πρέπει να σας ζητήσω να αλλάξετε την κράτηση μου από τις... στις...
Официально, очень вежливо
Tôi muốn đặt thêm một phòng nữa để phục vụ bữa trưa sau cuộc họp
Θα ήθελα να κρατήσω ένα επιπρόσθετο δωμάτιο για το σερβίρισμα του γεύματος μετά την συνάντηση.
Официально, вежливо

Резервация - Отмена

Tôi e rằng chúng tôi phải hủy yêu cầu đặt... vì...
Φοβάμαι ότι θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μας για τις... επειδή...
Официально, вежливо
Vì lý do..., tôi e rằng tôi phải hủy đặt phòng/đặt chỗ.
Λόγω..., φοβάμαι ότι θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου.
Официально, вежливо
Tôi rất tiếc rằng tôi phải hủy yêu cầu đặt phòng họp và bữa tối 3 món của chúng tôi.
Δυστυχώς, θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου για μια μικρή αίθουσα συνεδριάσεων με γεύμα τριών πιάτων.
Официально, вежливо
Do không thể liên lạc với ông/bà qua điện thoại, tôi xin gửi email này để thông báo hủy yêu cầu đặt phòng họp của chúng tôi. Rất xin lỗi vì đã làm phiền ông/bà.
Δεν μπορούσα να σας τηλεφωνήσω, γι' αυτό σας γράφω αυτό το email για να σας ειδοποιήσω ότι πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου για μια αίθουσα συνεδριάσεων. Λυπούμε πάρα πολύ για οιανδήποτε ενόχληση έχω προκαλέσει.
Официально, вежливо