румынский | Фразы - Бизнес | Письмо

Письмо - адрес

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Формат американского адреса:
фамилия адресата
название организации
номер улицы + название улицы
название города + страна (в аббревиатуре) + почтовый индекс.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Британский и ирландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город
страна
почтовый индекс
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Канадский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город+область (аббревиатура)
почтовый индекс
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Австралийский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
область (край)
город+почтовый индекс
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Новозеландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
село/№улицы/почтовый ящик
город+почтовый индекс
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Стандартный формат адреса для России: фамилия, имя адресата
город
улица, номер дома - квартира/почтовый ящик
почтовый индекс

Письмо - Введение

Kara Sinjoro Prezidanto,
Stimate Domnule Preşedinte,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Estimata sinjoro,
Stimate Domnule,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Estimata sinjorino,
Stimată Doamnă,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Estimata sinjoro/sinjorino,
Stimate Domnule/Doamnă,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Estimataj sinjoroj,
Stimaţi Domni,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Al kiu ĝi povas koncerni,
În atenţia celor interesaţi,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Estimata sinjoro Smith,
Stimate Domnule Ionescu,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Estimata John Smith,
Dragă Mihai Popescu,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Estimata John,
Dragă Mihai,
Неофициально, дружеская переписка
Ni skribas al vi pri...
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Официально, от лица всей компании
Ni skribas en rilato kun...
Vă scriem în legătură cu...
Официально, от лица всей компании
Plu al...
În legătură cu...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Kun referenco al...
Referitor la...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Mi skribas por demandi pri...
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Mi skribas al vi nome de...
Vă adresez această scrisoare în numele...
Официально, если вы пишите за кого-то
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Официально, вежливая форма начала письма

Письмо - Тело письма

Ĉu vi kontraŭus, se...
V-ar deranja dacă....
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Sunteţi amabil să...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Mi estus plej dankema, se...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Официальная просьба, очень вежливо
Mi estus dankema, se vi povus...
Aş fi profund recunoscător dacă...
Официальная просьба, очень вежливо
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Официальная просьба, вежливо
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Ne interesează să obţinem/primim...
Официальная просьба, вежливо
Mi devas peti vin, ĉu...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Вежливая официальная просьба
Ĉu vi povas rekomendi...
Îmi puteţi recomanda...
Официальная просьба, прямо
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Trimiteţi-mi, vă rog...
Официальная просьба, прямо
Vi estas urĝe petita al...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Официальная просьба, прямолинейно
Ni estus dankemaj, se...
V-am fi recunoscători dacă...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Kio estas via nuna listoprezo por...
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Официальная прямая просьба
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Официальный запрос, прямо
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Официальный запрос, прямо
Ĝi estas nia intenco...
Intenţia noastră este să...
Официальная констатация намерения, прямо
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении

Письмо - Заключение

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Официально, очень вежливо
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Официально, очень вежливо
Antaŭdankon…
Vă mulţumesc anticipat...
Официально, очень вежливо
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Официально, очень вежливо
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Официально, очень вежливо
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Официально, вежливо
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Официально, вежливо
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Официально, вежливо
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Официально, вежливо
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Официально, прямо
Se vi bezonas pli informon...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Официально, прямо
Ni dankas vian negocon.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Официально, прямо
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Официально, прямо
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Менее официально, вежливо
Altestime,
Cu stimă,
Официально, имя получателя неизвестно
Altestime,
Cu sinceritate,
Официально, широко используется, получатель известен
Altestime,
Cu respect,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Ĉion bonan,
Cu bine,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами