венгерский | Фразы - Бизнес | Письмо

Письмо - адрес

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Формат американского адреса:
фамилия адресата
название организации
номер улицы + название улицы
название города + страна (в аббревиатуре) + почтовый индекс.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Британский и ирландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город
страна
почтовый индекс
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Канадский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город+область (аббревиатура)
почтовый индекс
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Австралийский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
область (край)
город+почтовый индекс
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Новозеландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
село/№улицы/почтовый ящик
город+почтовый индекс
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Стандартный формат адреса для России: фамилия, имя адресата
город
улица, номер дома - квартира/почтовый ящик
почтовый индекс

Письмо - Введение

Kara Sinjoro Prezidanto,
Tisztelt Elnök Úr!
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Uraim!
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Estimata John Smith,
Kedves Smith John!
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Estimata John,
Kedves John!
Неофициально, дружеская переписка
Ni skribas al vi pri...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Официально, от лица всей компании
Ni skribas en rilato kun...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Официально, от лица всей компании
Plu al...
Továbbá...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Kun referenco al...
A ....ajánlásával ....
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Mi skribas por demandi pri...
Érdeklődnék, hogy ...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Mi skribas al vi nome de...
X nevében írok Önnek ...
Официально, если вы пишите за кого-то
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Официально, вежливая форма начала письма

Письмо - Тело письма

Ĉu vi kontraŭus, se...
Nem bánná, ha ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Lenne olyan szíves, hogy ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Mi estus plej dankema, se...
Le lennék kötelezve, ha ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Официальная просьба, очень вежливо
Mi estus dankema, se vi povus...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Официальная просьба, очень вежливо
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Официальная просьба, вежливо
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Официальная просьба, вежливо
Mi devas peti vin, ĉu...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Вежливая официальная просьба
Ĉu vi povas rekomendi...
Tudna ajánlani ...
Официальная просьба, прямо
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
El tudná nekem küldeni a ...
Официальная просьба, прямо
Vi estas urĝe petita al...
Kérem, hogy sürgősen ...
Официальная просьба, прямолинейно
Ni estus dankemaj, se...
Hálásak lennék, ha ...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Kio estas via nuna listoprezo por...
Mi a jelenlegi ára a ....?
Официальная прямая просьба
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Официальный запрос, прямо
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Официальный запрос, прямо
Ĝi estas nia intenco...
Az a szándékunk, hogy ...
Официальная констатация намерения, прямо
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении

Письмо - Заключение

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Официально, очень вежливо
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Официально, очень вежливо
Antaŭdankon…
Előre is megköszönve segítségét...
Официально, очень вежливо
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Официально, очень вежливо
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Официально, очень вежливо
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Официально, вежливо
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Официально, вежливо
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Официально, вежливо
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Официально, вежливо
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Várom, hogy megbeszéljük
Официально, прямо
Se vi bezonas pli informon...
Ha több információra van szüksége
Официально, прямо
Ni dankas vian negocon.
Értékeljük az Önök üzletét
Официально, прямо
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Официально, прямо
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Várom a mihamarabbi válaszát
Менее официально, вежливо
Altestime,
Tisztelettel,
Официально, имя получателя неизвестно
Altestime,
Tisztelettel,
Официально, широко используется, получатель известен
Altestime,
Tisztelettel,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами