финский | Фразы - Бизнес | Письмо

Письмо - адрес

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Формат американского адреса:
фамилия адресата
название организации
номер улицы + название улицы
название города + страна (в аббревиатуре) + почтовый индекс.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Британский и ирландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город
страна
почтовый индекс
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Канадский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город+область (аббревиатура)
почтовый индекс
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Австралийский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
область (край)
город+почтовый индекс
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Новозеландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
село/№улицы/почтовый ящик
город+почтовый индекс
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Стандартный формат адреса для России: фамилия, имя адресата
город
улица, номер дома - квартира/почтовый ящик
почтовый индекс

Письмо - Введение

Vážený pane prezidente,
Arvoisa Herra Presidentti,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Vážený pane,
Hyvä Herra,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Vážená paní,
Hyvä Rouva,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Vážený pane/Vážená paní,
Hyvä vastaanottaja,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dobrý den,
Hyvät vastaanottajat,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Všem zainteresovaným stranám,
Hyvät vastaanottajat,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Vážený pane Smith,
Hyvä herra Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Hyvä rouva Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Vážená slečno Smithová,
Hyvä neiti Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Milý Johne Smith,
Hyvä John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Milý Johne,
Hyvä John,
Неофициально, дружеская переписка
Obracíme se na vás ohledně...
Kirjoitamme teille koskien...
Официально, от лица всей компании
Píšeme vám ve spojitosti s...
Kirjoitamme teille liittyen...
Официально, от лица всей компании
V návaznosti na...
Koskien...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
V návaznosti na...
Viitaten...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Píši vám, abych vás informoval o...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Píši Vám jménem...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Официально, если вы пишите за кого-то
Vaše společnost mi byla doporučena...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Официально, вежливая форма начала письма

Письмо - Тело письма

Vadilo by Vám, kdyby...
Olisikohan mahdollista...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Официальная просьба, очень вежливо
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Официальная просьба, очень вежливо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Официальная просьба, вежливо
Máme zájem o získání/obdržení...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Официальная просьба, вежливо
Musím vás požádat, zda...
Haluan kysyä voisiko...
Вежливая официальная просьба
Mohl(a) byste doporučit...
Voisitteko suositella...
Официальная просьба, прямо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Официальная просьба, прямо
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Pyydämme teitä välittömästi...
Официальная просьба, прямолинейно
Byli bychom vděční, kdyby...
Olisimme kiitollisia jos...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Официальная прямая просьба
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Официальный запрос, прямо
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Официальный запрос, прямо
Naším záměrem je, aby...
Tavoitteemme on...
Официальная констатация намерения, прямо
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Je nám líto vás informovat, že...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении

Письмо - Заключение

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Официально, очень вежливо
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Официально, очень вежливо
Děkuji Vám předem...
Kiittäen jo etukäteen...
Официально, очень вежливо
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Официально, очень вежливо
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Официально, очень вежливо
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Официально, вежливо
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Официально, вежливо
Těším se na možnou spolupráci.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Официально, вежливо
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Официально, вежливо
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Официально, прямо
Pokud budete potřebovat více informací...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Официально, прямо
Vážíme si vaší práce.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Официально, прямо
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Официально, прямо
Těším se na Vaší odpověď.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Менее официально, вежливо
S pozdravem,
Ystävällisin terveisin,
Официально, имя получателя неизвестно
Se srdečným pozdravem,
Ystävällisin terveisin,
Официально, широко используется, получатель известен
S úctou,
Kunnioittavasti,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Se srdečným pozdravem,
Parhain terveisin,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
S pozdravem, / Zdravím,
Terveisin,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами