польский | Фразы - Бизнес | Письмо

Письмо - адрес

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Формат американского адреса:
фамилия адресата
название организации
номер улицы + название улицы
название города + страна (в аббревиатуре) + почтовый индекс.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Британский и ирландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город
страна
почтовый индекс
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Канадский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город+область (аббревиатура)
почтовый индекс
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Австралийский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
область (край)
город+почтовый индекс
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Новозеландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
село/№улицы/почтовый ящик
город+почтовый индекс
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Стандартный формат адреса для России: фамилия, имя адресата
город
улица, номер дома - квартира/почтовый ящик
почтовый индекс

Письмо - Введение

Vážený pane prezidente,
Szanowny Panie Prezydencie,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Vážený pane,
Szanowny Panie,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Vážená paní,
Szanowna Pani,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Vážený pane/Vážená paní,
Szanowni Państwo,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dobrý den,
Szanowni Państwo,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Všem zainteresovaným stranám,
Szanowni Państwo,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Vážený pane Smith,
Szanowny Panie,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Szanowna Pani,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Vážená slečno Smithová,
Szanowna Pani,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Szanowna Pani,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Milý Johne Smith,
Szanowny Panie,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Milý Johne,
Drogi Tomaszu,
Неофициально, дружеская переписка
Obracíme se na vás ohledně...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Официально, от лица всей компании
Píšeme vám ve spojitosti s...
Piszemy do Państwa w związku z...
Официально, от лица всей компании
V návaznosti na...
W nawiązaniu do...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
V návaznosti na...
Nawiązując do...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Píši vám, abych vás informoval o...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Píši Vám jménem...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Официально, если вы пишите за кого-то
Vaše společnost mi byla doporučena...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Официально, вежливая форма начала письма

Письмо - Тело письма

Vadilo by Vám, kdyby...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Официальная просьба, очень вежливо
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Официальная просьба, очень вежливо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Официальная просьба, вежливо
Máme zájem o získání/obdržení...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Официальная просьба, вежливо
Musím vás požádat, zda...
Chciałbym zapytać, czy...
Вежливая официальная просьба
Mohl(a) byste doporučit...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Официальная просьба, прямо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Официальная просьба, прямо
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Proszę o pilne...
Официальная просьба, прямолинейно
Byli bychom vděční, kdyby...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Официальная прямая просьба
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Официальный запрос, прямо
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Официальный запрос, прямо
Naším záměrem je, aby...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Официальная констатация намерения, прямо
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Je nám líto vás informovat, že...
Z przykrością informujemy, że...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении

Письмо - Заключение

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Официально, очень вежливо
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Официально, очень вежливо
Děkuji Vám předem...
Z góry dziękuję...
Официально, очень вежливо
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Официально, очень вежливо
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Официально, очень вежливо
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Официально, вежливо
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Официально, вежливо
Těším se na možnou spolupráci.
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Официально, вежливо
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Официально, вежливо
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Официально, прямо
Pokud budete potřebovat více informací...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Официально, прямо
Vážíme si vaší práce.
Doceniamy Państwa pracę.
Официально, прямо
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Официально, прямо
Těším se na Vaší odpověď.
Czekam na Pana odpowiedź.
Менее официально, вежливо
S pozdravem,
Z wyrazami szacunku,
Официально, имя получателя неизвестно
Se srdečným pozdravem,
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Официально, широко используется, получатель известен
S úctou,
Z poważaniem,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Se srdečným pozdravem,
Pozdrawiam serdecznie,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
S pozdravem, / Zdravím,
Pozdrawiam,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами