итальянский | Фразы - Бизнес | Письмо

Письмо - адрес

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Формат американского адреса:
фамилия адресата
название организации
номер улицы + название улицы
название города + страна (в аббревиатуре) + почтовый индекс.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Британский и ирландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город
страна
почтовый индекс
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Канадский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город+область (аббревиатура)
почтовый индекс
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Австралийский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
область (край)
город+почтовый индекс
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Новозеландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
село/№улицы/почтовый ящик
город+почтовый индекс
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Стандартный формат адреса для России: фамилия, имя адресата
город
улица, номер дома - квартира/почтовый ящик
почтовый индекс

Письмо - Введение

Vážený pane prezidente,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Vážený pane,
Gentilissimo,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Vážená paní,
Gentilissima,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Vážený pane/Vážená paní,
Gentili Signore e Signori,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dobrý den,
Alla cortese attenzione di ...,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Všem zainteresovaným stranám,
A chi di competenza,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Vážený pane Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Vážená slečno Smithová,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Milý Johne Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Milý Johne,
Gentile Mario,
Неофициально, дружеская переписка
Obracíme se na vás ohledně...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Официально, от лица всей компании
Píšeme vám ve spojitosti s...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Официально, от лица всей компании
V návaznosti na...
In riferimento a...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
V návaznosti na...
Per quanto concerne...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Píši vám, abych vás informoval o...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Píši Vám jménem...
La contatto per conto di...
Официально, если вы пишите за кого-то
Vaše společnost mi byla doporučena...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Официально, вежливая форма начала письма

Письмо - Тело письма

Vadilo by Vám, kdyby...
Le dispiacerebbe...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
La contatto per sapere se può...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Le sarei veramente grata/o se...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Официальная просьба, очень вежливо
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Le sarei riconoscente se volesse...
Официальная просьба, очень вежливо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Potrebbe inviarmi...
Официальная просьба, вежливо
Máme zájem o získání/obdržení...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Официальная просьба, вежливо
Musím vás požádat, zda...
Mi trovo a chiederLe di...
Вежливая официальная просьба
Mohl(a) byste doporučit...
Potrebbe raccomadarmi...
Официальная просьба, прямо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Официальная просьба, прямо
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
La invitiamo caldamente a...
Официальная просьба, прямолинейно
Byli bychom vděční, kdyby...
Le saremmo grati se...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Официальная прямая просьба
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Официальный запрос, прямо
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Официальный запрос, прямо
Naším záměrem je, aby...
È nostra intenzione...
Официальная констатация намерения, прямо
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Dopo attenta considerazione...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Je nám líto vás informovat, že...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении

Письмо - Заключение

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Официально, очень вежливо
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Официально, очень вежливо
Děkuji Vám předem...
RingraziandoLa anticipatamente,
Официально, очень вежливо
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Официально, очень вежливо
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Официально, очень вежливо
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Официально, вежливо
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Официально, вежливо
Těším se na možnou spolupráci.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Официально, вежливо
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Официально, вежливо
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Официально, прямо
Pokud budete potřebovat více informací...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Официально, прямо
Vážíme si vaší práce.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Официально, прямо
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Sentiamoci, il mio numero è...
Официально, прямо
Těším se na Vaší odpověď.
Spero di sentirLa presto.
Менее официально, вежливо
S pozdravem,
In fede,
Официально, имя получателя неизвестно
Se srdečným pozdravem,
Cordiali saluti
Официально, широко используется, получатель известен
S úctou,
Cordialmente,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Se srdečným pozdravem,
Saluti
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
S pozdravem, / Zdravím,
Saluti
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами