английский | Фразы - Бизнес | Письмо

Письмо - адрес

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Формат американского адреса:
фамилия адресата
название организации
номер улицы + название улицы
название города + страна (в аббревиатуре) + почтовый индекс.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Британский и ирландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город
страна
почтовый индекс
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Канадский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город+область (аббревиатура)
почтовый индекс
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Австралийский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
область (край)
город+почтовый индекс
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Новозеландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
село/№улицы/почтовый ящик
город+почтовый индекс
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Стандартный формат адреса для России: фамилия, имя адресата
город
улица, номер дома - квартира/почтовый ящик
почтовый индекс

Письмо - Введение

Vážený pane prezidente,
Dear Mr. President,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Vážený pane,
Dear Sir,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Vážená paní,
Dear Madam,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Vážený pane/Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dobrý den,
Dear Sirs,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Milý Johne Smith,
Dear John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Milý Johne,
Dear John,
Неофициально, дружеская переписка
Obracíme se na vás ohledně...
We are writing to you regarding…
Официально, от лица всей компании
Píšeme vám ve spojitosti s...
We are writing in connection with...
Официально, от лица всей компании
V návaznosti na...
Further to…
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
V návaznosti na...
With reference to…
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Píši vám, abych vás informoval o...
I am writing to enquire about…
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Píši Vám jménem...
I am writing to you on behalf of...
Официально, если вы пишите за кого-то
Vaše společnost mi byla doporučena...
Your company was highly recommended by…
Официально, вежливая форма начала письма

Письмо - Тело письма

Vadilo by Vám, kdyby...
Would you mind if…
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Would you be so kind as to…
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
I would be most obliged if…
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Официальная просьба, очень вежливо
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
I would be grateful if you could...
Официальная просьба, очень вежливо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Официальная просьба, вежливо
Máme zájem o získání/obdržení...
We are interested in obtaining/receiving…
Официальная просьба, вежливо
Musím vás požádat, zda...
I must ask you whether...
Вежливая официальная просьба
Mohl(a) byste doporučit...
Could you recommend…
Официальная просьба, прямо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Официальная просьба, прямо
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
You are urgently requested to…
Официальная просьба, прямолинейно
Byli bychom vděční, kdyby...
We would be grateful if…
Официальная вежливая просьба от лица компании
Jaký je váš aktuální ceník pro...
What is your current list price for…
Официальная прямая просьба
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
We are interested in ... and we would like to know ...
Официальный запрос, прямо
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
We understand from your advertisment that you produce…
Официальный запрос, прямо
Naším záměrem je, aby...
It is our intention to…
Официальная констатация намерения, прямо
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
We carefully considered your proposal and…
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Je nám líto vás informovat, že...
We are sorry to inform you that…
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении

Письмо - Заключение

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
If you need any additional assistance, please contact me.
Официально, очень вежливо
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Официально, очень вежливо
Děkuji Vám předem...
Thanking you in advance…
Официально, очень вежливо
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Официально, очень вежливо
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Официально, очень вежливо
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Please reply as soon as possible because…
Официально, вежливо
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
If you require any further information, feel free to contact me.
Официально, вежливо
Těším se na možnou spolupráci.
I look forward to the possibility of working together.
Официально, вежливо
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Thank you for your help in this matter.
Официально, вежливо
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
I look forward to discussing this with you.
Официально, прямо
Pokud budete potřebovat více informací...
If you require more information ...
Официально, прямо
Vážíme si vaší práce.
We appreciate your business.
Официально, прямо
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Please contact me - my direct telephone number is…
Официально, прямо
Těším se na Vaší odpověď.
I look forward to hearing from you soon.
Менее официально, вежливо
S pozdravem,
Yours faithfully,
Официально, имя получателя неизвестно
Se srdečným pozdravem,
Yours sincerely,
Официально, широко используется, получатель известен
S úctou,
Respectfully yours,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Se srdečným pozdravem,
Kind/Best regards,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
S pozdravem, / Zdravím,
Regards,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами